De Bast feestelijk geopend

Op vrijdag 11 mei jl. is in Onstwedde MFA De Bast feestelijk geopend. 


Na de officiële openingshandeling onthulde directeur-bestuurder van Ubbo Emmius Gerard van Vliet – samen met leerlingen - een bronzen beeld van Anita Franken. Vervolgens namen diverse sprekers het woord en werd door leerlingen een verrassende openingsact verzorgd.

In MFA De Bast wordt niet alleen door basisschool De Rank en middelbare school Ubbo Emmius samengewerkt aan een doorgaande leerlijn, maar worden ook door Ocrea in de sport- en kantinefaciliteiten diverse (sport)activiteiten georganiseerd. Al met al vormt het gebouw voor alle leeftijden een echte aanvulling op de leefbaarheid van het dorp. Volgens wethouder J. Hamster heeft Onstwedde (‘de diamant van de regio’) met dit gebouw er weer een schitterend facet bij gekregen. Verder onderstreepte hij dat de Gemeente Stadskanaal bewust heeft geïnvesteerd in de ontwikkeling van deze locatie vanwege het belang van het waarborgen van onderwijs in deze dorpskern als ook het verbeteren van de (sport)faciliteiten voor de inwoners.

Dat het onderwijsconcept met een leerlijn voor leerlingen vanaf 2 tot 17 jaar uniek is, werd ook onderstreept door de heer V. Rudolfh, directeur van de Integrierte Gesamtschule (IGS) uit Aurich-West. Samen met deze school hebben de leerkrachten van De Rank en Ubbo Emmius kennis uitgewisseld en verrijkt. De IGS Aurich-West kijkt met bewondering naar wat de leerkrachten in de afgelopen periode hebben gepresteerd.

De architect, de heer D. Jorissen (Jorissen Simonetti Architecten) gaf een nadere toelichting op de bouw van de MFA. Zijn bureau heeft de visie van de gebruikers omgezet in het gebouw zoals dat er nu staat. Zij kijken met plezier terug op het enthousiasme waarmee het resultaat van vandaag is bereikt. Dat enthousiasme en de prettige manier van samenwerking werd namens het bestuur van beide scholen ook onderstreept door de heer M. Wever, algemeen directeur van de VPCO Zuidoost Groningen; de overkoepelende vereniging waarbinnen CBS De Rank is opgenomen.

Demissionair staatssecretaris Economische Zaken de heer H. Bleker, geboren en getogen in Onstwedde, sloot het officiële gedeelte van de opening af. Bevlogen sprak hij over het belang van onderwijs en de altijd blijvende herinneringen die een school achterlaat bij haar leerlingen. Tot slot konden de genodigden onder het genot van een hapje en drankje het gebouw nader verkennen.

  1. Beeldmateriaal
  2. Links
  3. Contact

MFA de Bast - Onstwedde